Refined by: application/pdf
Shown 1-50 from 610 records
Živila glagoljica!
4
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) / Blanka Ceković
6
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
8
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
10
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
16
Zamjenice / Milan Mihaljević
18
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / / (priopćen od Ant. Mažuranića).
19
Zakon' vinodol'skij : faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
Zakon' vinodol'skij : faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
21
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
24
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / / Mateo Žagar
25
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / / Mateo Žagar
26
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. : [prikaz] / / Josip Bratulić
27
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
28
Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika prema vokalizmu korizmenjaka III a 19 JAZU / Stjepan Damjanović
29
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / / Josip Hamm
32
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / / Josip Bratulić
33
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
36
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
41
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
44
46
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
47
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
48
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
50
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/