Refined by: application/pdf
Shown 1-100 from 610 records
Živila glagoljica!
4
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) / Blanka Ceković
6
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
8
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji / Anica Nazor
10
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. / Milan Mihaljević
16
Zamjenice / Milan Mihaljević
18
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / / (priopćen od Ant. Mažuranića).
19
Zakon' vinodol'skij : faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
Zakon' vinodol'skij : faksimile i karta horvatskago berega Adriatičeskago morja / / sostavlennyja A. M. Evreinovoj.
21
Za glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
24
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / / Mateo Žagar
25
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / / Mateo Žagar
26
V. Štefanić : Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, Izdanje Historijskog instituta JAZU, 1969-1970. I dio, 300 str. II dio, 297 str. + table sa 133 faks. : [prikaz] / / Josip Bratulić
27
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima / Tanja Kuštović
28
Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika prema vokalizmu korizmenjaka III a 19 JAZU / Stjepan Damjanović
29
Vjekoslav Štefanić, Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491. Prilog izučavanju glagoljaškog kalendara; Lj. Gregov, Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz doktorske disertacije "Prvi tiskani glagoljski misal" : [prikaz] / / Josip Hamm
32
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) : najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / / Josip Bratulić
33
Vesperal rimsko-slovenski : večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
36
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / Milan MIhaljević
41
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću / Mateo Žagar
44
46
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima / Milan Mihaljević
47
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
Trviž u Istarskom razvodu / Josip Bratulić
48
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica / Marica Čunčić
50
Tri glagoljske listine iz Istre iz XV. vijeka / priopćio Ivan Milčetić.
53
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić
56
The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling / Vida Vukoja
62
66
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove / Vesna Badurina-Stipčević
67
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? / Jasna Vince
69
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? / Marica Čunčić
70
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. : Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / / Ivana Eterović
74
Šimun Kožičić : bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / / Juraj Lokmer
75
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije / Milan Mihaljević
77
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije / Mateo Žagar
78
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
Strossmayerova nastojanja oko glagoljskih liturgijskih knjiga / Stjepan Damjanović
79
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine / Stjepan Damjanović
81
Statuta lingua croatica conscripta = Hrvatski pisani zakoni: Vinodolski, Poljički, Vrbanski a donekle i svega Krčkog otoka, Kastavski, Veprinački i Trsatski / / uredili Fr. Rački, V. Jagić i I. Črnčić.
83
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
Staroslavenski u službi hrvatske kulture / Stjepan Damjanović
84
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima / Stjepan Damjanović
85
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / / priredila Anica Nazor.
Spovid općena : latinička transkripcija glagoljskog teksta tiskanog god. 1496. u Senju / / priredila Anica Nazor.
90
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima / Marica Čunčić
91
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena / Stjepan Damjanović
92
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
94
Slavenski jezik u liturgiji u Istri : odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / / [Fran Volarić].
96
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/