Refined by: Zagreb
Shown 1-50 from 175 records
Živila glagoljica!
1
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
Značenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri Josip Bratulić
2
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
Zbirke glagoljskih spomenika u zagrebačkoj biskupiji Anica Nazor
3
Zakon vinodolski : od leta 1280. : s priloženim izgledom glagolskoga pisma u rukopisu / (priopćen od Ant. Mažuranića).
4
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
5
Vremenski prilozi staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima Tanja Kuštović
6
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stoljeću Mateo Žagar
7
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
Trokutasta glagoljica Marica Čunčić
8
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove Vesna Badurina-Stipčević
9
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? Jasna Vince
10
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
Struktura Jagićeve glagoljske paleografije Mateo Žagar
11
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
Stjepan Ivšić kao istraživač hrvatskoglagoljske baštine Stjepan Damjanović
12
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima Stjepan Damjanović
13
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
Staroslavenska misa mješoviti zbor / Rudolf Taclik.
14
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
Staroslavenska misa Franjo Dugan.
15
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
Staroslavenska misa B dur : muški zbor / Ivo Muhvić.
16
Spovid općena oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
17
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
Slova ostavlena i pogrišena Stjepan Damjanović
18
Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj napisao Ivan Krst. Tkalčić.
19
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
Senjske glagoljske isprave Josip Bratulić
20
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
Senj i lokacija njegove glagoljske tiskare krajem 15. stoljeća Mile Bogović
21
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi Mateo Žagar
22
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj Josip Bratulić
Reformacija i početci katoličke obnove u Hrvatskoj Josip Bratulić
23
Psalterium glagolski spomenik manastira Sinai brda : (sa snimkom) / izdao Lavoslav Geitler troškom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
24
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru Anica Nazor
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru Anica Nazor
25
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
26
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
27
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
28
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
29
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević, Marinka Šimić
30
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku Jasna Vince Marinac
31
Predgovor k mojim spomensnopčićima "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
32
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
33
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
34
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige priopćio Rudolf Strohal.
35
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
36
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
37
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
38
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini Marinka Šimić
39
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
40
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
41
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
42
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
43
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
44
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
45
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
46
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu Jasna Vince
47
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
48
Nikola Žic Josip Bratulić
Nikola Žic Josip Bratulić
49
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
50
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/