Refined by: Zagreb
Shown 101-150 from 175 records
Kukuljevićev glagoljski epitaf „ Zahvalni sin svome otcu“ Anica Vlašić-Anić
101
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti Vesna Badurina-Stipčević
102
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku Vesna Badurina-Stipčević
103
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara Marinka Šimić
104
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima Marinka Šimić
105
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu Marinka Šimić
106
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku Marinka Šimić
107
Levakovićeva glagoljska izdanja Anica Nazor
Levakovićeva glagoljska izdanja Anica Nazor
108
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
Lički glagoljični tekstovi kao izvor za hrvatsku jezičnu povijest Stjepan Damjanović
109
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje Tanja Kuštović
Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje Tanja Kuštović
110
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. Anica Nazor
Literatura o senjskom glagoljskom Misalu 1494. Anica Nazor
111
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” Anica Nazor
Mala glagoljska akademija „Juri Žakan u Roču i akademik Josip Bratulić” Anica Nazor
112
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića Anica Nazor
113
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / [transliteracija i komentari] Blanka Ceković ... [et al.] ; [prijevod uvodnog slova na engleski jezik Dagmar Lasić ; fotografije Darko Čižmek].
114
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima Vesna Badurina Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić
115
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima Vesna Badurina-Stipčević
116
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi Vesna Badurina-Stipčević
117
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine Anica Nazor
118
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Marinka Šimić
119
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 Vesna Badurina-Stipčević
120
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
121
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
Muka po Mateju u Parčićevu misalu kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
122
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
Napomene uz proučavanje hrvatskostaroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
123
Na uspomenu tisuću-godišnjice sv. Cyrilla i Methoda, slovjenskih apostolah / napisao Ivan Krst. Tkalčić.
124
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku Mateo Žagar
125
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
Neki pokušaji ponovnoga izdanja senjskoga Transita sv. Jerolima Anica Nazor
126
Nikola Žic Josip Bratulić
Nikola Žic Josip Bratulić
127
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
Obla i bugarska glagoljica Josip Bratulić
128
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu Jasna Vince
129
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
Oče naš za Domovinu i naš mali Planet : Senjski glagoljski Misal 1494-1994 : autorska glagoljska mapa oslikala i likovno opremila Vjera Reiser ; predgovor Anica Nazor, Stanko Špoljarić
130
Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća s uvodom V. Jagića o hrvatskoj glagolskoj književnosti : [inicijali Tomislava Krizmana].
131
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
132
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
O ponovnim izdanjima Crnojevićeve tiskare Anica Nazor
133
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
O senjskom glagoljskom misalu 1494. Anica Nazor
134
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića Mateo Žagar
135
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
Pisana riječ u Hrvatskoj Josip Bratulić
136
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini Marinka Šimić
137
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
Počeci hrvatskoga tiskarstva Josip Bratulić
138
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
Podsjetnik na djelo Vinka Premude Tanja Kuštović
139
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
140
Poučni članci iz starohrvatske glagolske knjige priopćio Rudolf Strohal.
141
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
Povijest hrvatske književnosti Branko Vodnik.
142
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
Pravilna visina slova Kijevskih listića Marica Čunčić
143
Predgovor k mojim spomensnopčićima "Glagolica i Gross-Oesterreich" / [Alojsij Boroša].
144
Predikatni nominativ i njegove inačice u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku Jasna Vince Marinac
145
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević, Marinka Šimić
146
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) / Vesna Badurina-Stipčević
147
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
148
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava Mateo Žagar
149
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
Proporcije glagoljskih slova Marica Čunčić
150
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/