Refined by: Zagreb
Shown 51-100 from 175 records
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
51
Glagoljski natpisi Branko Fučić ; [fotografije Archivo di stato, Venezia... [etc.] ; crteži Josip Batel... et al.].
52
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
Glagoljski Očenaš Anica Nazor
53
Gradja za glagolsku paleografiju Vatroslav Jagić.
54
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
55
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
56
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
57
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima Mateo Žagar
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima Mateo Žagar
58
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
Grafički sustav Kijevskih listića Marica Čunčić
59
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
Grafolingvistički opis Bečkih listića Mateo Žagar
60
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
Grafolingvistika i stari tekstovi osebujnost pisanog jezika / Mateo Žagar
61
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije Vesna Badurina-Stipčević
62
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga Vesna Badurina-Stipčević
63
Hrvatska glagolska knjiga / napisao Rudolf Strohal.
64
Hrvatska glagolska književnost V. Jagić.
65
Hrvatska glagolska umjetna knjiga priopćio R. Strohal.
66
Hrvatska glagoljica Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
Hrvatska glagoljica Croatian glagolitic script : [Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 6. studenoga – 15. prosinca 2018.] / [autori tekstova Sandi Antonac ... [et al.] ; prijevod i prepjev Ivana Čagalj, Nikola Dubović ; fotografije Renata Breka ... et al.].
67
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st. Mateo Žagar
68
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
Hrvatska pisma u srednjem vijeku Mateo Žagar
69
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću Anica Nazor
Hrvatski glagolizam u XIX. stoljeću Anica Nazor
70
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski glagoljaši i početci hrvatskoga književnog jezika Stjepan Damjanović
71
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
Hrvatski i staroslavenski Stjepan Damjanović
72
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Josip Bratulić
73
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
Hrvatski prinosi proučavanju i poučavanju staroslavenskoga jezika Stjepan Damjanović
74
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
Hrvatski srednjovjekovni tekstovi tri pisma i tri jezika / Stjepan Damjanović
75
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri Vesna Badurina-Stipčević
76
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
77
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja Vesna Badurina-Stipčević
78
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma Stjepan Damjanović
79
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića Ivan Botica, Tomislav Galović
80
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
Jedan pogled u hrvatsko glagoljaštvo Stjepan Damjanović
81
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima Vesna Badurina-Stipčević
82
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
Jezik Bašćanske ploče Stjepan Damjanović
83
Jezik creske Muke Franića Vodarića Marinka Šimić
84
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara Milan Mihaljević
85
Jezikoslovni temelji paleografije glagoljičko motrište / Mateo Žagar
86
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi Mateo Žagar
Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi Mateo Žagar
87
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša Josip Bratulić
Josip Vajs - učenik i učitelj hrvatskih glagoljaša Josip Bratulić
88
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
Još jedan glagoljski tekst Očenaša Anica Nazor
89
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. Anica Nazor
Još jedan primjerak rijetke glagoljske inkunabule Brevijara Blaža Baromića iz 1493. Anica Nazor
90
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru Marinka Šimić
91
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
92
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala Mateo Žagar
93
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? Stjepan Damjanović
Kojim je jezikom pisana Bašćanska ploča? Stjepan Damjanović
94
Kolunićev zbornik : hrvatski glagolski rukopis od godine 1486. / latinicom na svijet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
95
Korizmenjak latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
Korizmenjak latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
96
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci Anica Nazor
Kožičićeva glagoljska tiskara u Rijeci Anica Nazor
98
Kratki osvrt na hrvatsku glagolsku knjigu / napisao R. Strohal.
99
Kroatų glagolica Croatian glagolitic script / [tekstų autoriai, authors of the textsautori ... [et al.].
100
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/