Refined by: hrvatski
Shown 301-400 from 667 records
Šimun Kožičić bitan čimbenik hrvatskoga (riječkog) identiteta i kulturnoga i turističkoga branda grada Rijeke / Juraj Lokmer
307
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
311
Marija Agnezija Pantelić, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje. Priredio Petar Bašić. Kršćanska sadašnjost d.o.o., Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog u Zagrebu, Zagreb 2013. [prikaz] / Marica Čunčić.
320
Kako se glagoljica lakše predaje, uči, piše, pamti i čita Marica Čunčić
323
Crtež u glagoljskoj paleografiji (na primjeru Pulskog odlomka glagoljskog misala pisanog na pergameni u 15. stoljeću koji se čuva u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, pod signaturom 1654.) / Marica Čunčić
328
330
Znanstveni skup »Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.)« (Rijeka, 16. rujna 2011.) Blanka Ceković
334
Spovid općena  oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
Spovid općena oslikala i likovno uredila ovitak Vjera Reiser; predgovor Anica Nazor
343
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti  Josip Bratulić
Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti Josip Bratulić
345
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličajšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
Bukvarь slavenskiĵ pismeny veličajšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
354
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kakose vь istii služi za službu, i način svih zrikav.
355
Bukvarь slavenskij pismeny veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
Bukvarь slavenskij pismeny veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
356
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum) Anica Nazor
358
Vinodolski zakon (1288.)  najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku  / Josip Bratulić
Vinodolski zakon (1288.) najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku / Josip Bratulić
359
700. obljetnica Vinodolskog zakona i 600. obljetnica Krčkoga i Senjskoga statuta. Zagreb-Senj-Novi Vinodolski -Vrbnik, 19-22 IX. 1988. Anica Nazor
361
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću  Mile Bogović
Posljedice politizacije glagoljice u 19. stoljeću Mile Bogović
363
Časoslovь rimskij slavinskimь ezikomь, poveleniemь S.G.N. Innokentie papi A.I. [XI] = Breviarium Romanum Slavonico idiomate, iussu s.d.n. Innocentii pp. XI editum [prir. Ivan Paštrić].
Časoslovь rimskij slavinskimь ezikomь, poveleniemь S.G.N. Innokentie papi A.I. [XI] = Breviarium Romanum Slavonico idiomate, iussu s.d.n. Innocentii pp. XI editum [prir. Ivan Paštrić].
364
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi  [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
Vь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi [vьsklikь] / / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
365
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
Misse za umervšie samo iz Missala rimskoga izvadĵene svoim zakonom kako se vь istii služi za službu i način svih zrikav.
366
Čini svetyhь slovenskimь ezykomь glagolemyi podь zapovediju izvodeniemь vь nekihь mestehь = Officia sanctorum Slavonico idiomate recitanda de praecepto ex indulto apostolico in aliquibus locis [2. dio prev. Antun Juranić].
Čini svetyhь slovenskimь ezykomь glagolemyi podь zapovediju izvodeniemь vь nekihь mestehь = Officia sanctorum Slavonico idiomate recitanda de praecepto ex indulto apostolico in aliquibus locis [2. dio prev. Antun Juranić].
367
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah  sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred  / Vatroslav Jagić
Priměri starohèrvatskoga jezika iz glagolskih cirilskih književnih starinah sastavljeni za sedmi i osmi gimnazijalni razred / Vatroslav Jagić
368
Brojevi 1, 2, 11 I 12 u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku Jasna Vince
369
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu Vesna Badurina Stipčević, Marinka Šimić
370
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima Marinka Šimić
371
Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima Milan Mihaljević
372
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri Vesna Badurina-Stipčević
373
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva Vida Lučić
374
Judita u hrvatskim glagoljskim brevijarima Liber Judith ex breviariis Croatica - Glagoliticis / prir. Josip Hamm.
375
Korizmenjak  latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom)  / priredila Anica Nazor.
Korizmenjak latinična transkripcija glagoljskog teksta (s uvodom i rječnikom) / priredila Anica Nazor.
376
Slavenski jezik u liturgiji u Istri odgovor kritičaru na jednu interpelaciju / [Fran Volarić].
377
381
Poviest glagolice i nje izvori : sa slikom ss. Ćirila i Metoda : (knjiga obsiže sa prilozim 640 strana).
382
Vesperal rimsko-slovenski večernje na nedělje i svetce po vse lěto, po crkvenim kńigam glagolskim : s priloženijem jutrń i časov velih blagdan i drugih molitav.
383
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. Milan Mihaljević
384
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? Jasna Vince
385
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti Vesna Badurina-Stipčević
386
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu Marinka Šimić
387
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata Milan Mihaljević
388
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove Vesna Badurina-Stipčević
389
Jezik creske Muke Franića Vodarića Marinka Šimić
390
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima Marinka Šimić
391
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja Vesna Badurina-Stipčević
392
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije Milan Mihaljević
393
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku Marinka Šimić
394
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima Milan Mihaljević
395
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu Jasna Vince
396
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga Vesna Badurina-Stipčević
397
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku Jasna Vince
398
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) Marinka Šimić
399
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku Vesna Badurina-Stipčević
400
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/