Refined by: Ivana Eterović
Shown 1-18 from 18 records
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala  Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković ; Ivana Eterović ; Mateo Žagar
3
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova  Ivana Eterović
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova Ivana Eterović
4
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala  Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala Blanka Ceković, Ivana Eterović, Mateo Žagar
5
Glagoljaške teme Nikole Žica  Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
6
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala  [sažetak]  / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala [sažetak] / Mateo Žagar, Ivana Eterović, Blanka Ceković
7
Anton Dalmatin ; Stipan Konzul, Novi testament I/II (1562/1563.) Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin Matak. Adventističko teološko visoko učilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio) ; 482. str. (II. dio).. / Ivana Eterović
8
Mateo Žagar : Uvod u glagoljsku paleografiju I. (X. i XI. stoljeće) Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013, 391 s., ISBN 978-953-796-709-3 : [prikaz] / Ivana Eterović
9
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižnice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor. Rijeka 2009. : [prikaz] / Ivana Eterović
13
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskih sadržaja perspektive novih istraživanja / Ivana Eterović
16
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/