Shown 151-180 from 711 records
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
Glagoljaška baština u Vinodolu = The glagoliitic heritage in Vinodol Josip Bratulić
152
Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije, ur. Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Državni arhiv u Pazinu, Zagreb 2014., 237 str. [prikaz] / Tanja Kuštović
153
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
Glagoljaške teme Nikole Žica Ivana Eterović
154
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji Stjepan Damjanović
159
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije Josip Bratulić
160
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
Glagoljica na Barbanštini Josip Bratulić
162
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine Stjepan Damjanović
163
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
Glagoljica u benkovačkom kraju Anica Nazor
166
Glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana Anica Vlašić-Anić
167
Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) Ivan Botica, Tomislav Galović
170
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
Glagoljska baština u Vrbniku Josip Bratulić
172
Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku / Zoran Ladić, Goran Budeč.
Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku / Zoran Ladić, Goran Budeč.
173
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
Glagoljska paleografija u europskom kontekstu Marica Čunčić
176
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
Glagoljske tiskane knjige Anica Nazor
180
I – the eleventh letter of the Glagolitic azbuka, a coordinating conjunction, refers to the Egyptian ideogram – a hand, symbolizing unity. The portal Glagoljica.hr is the result of the work of a large number of contributors, joined by a common goal − to collect the rich Glagolitic heritage and make it available to the public.
Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 1 616-4040
www.nsk.hr/